Search
Close this search box.

یک مست اینجا بیش نیست!

یک مست اینجا بیش نیست!
تعجب نکنین! موسیقی امروز، کار تهمورس پورناظریه! «مستان سلامت می‌کنند»؛ این رو برای اون ربابی گذاشتم که منو دربه‌درِ کوچه‌های این شهر مرده و بی‌روح کرده و خودشو گرفتارِ غربتی بزرگتر!
گر چه یاران فارغ‌اند از یادِ من / از من ایشان را هزاران یاد باد!

بایگانی