Search
Close this search box.

آزمایش شیوا توی وبلاگش، گام

آزمایش
شیوا توی وبلاگش، گام نخست، این مطلبو آورده که خیلی مناسب حالِ روزای اخیره:
«… در آن طلا که محک طلب کند شک است. شک، چیزی به جای نمی گذارد.
مهر، آن متاعی نیست که بشود آزمود و پس از آن، ضربهء یک آزمایش، به حقارت آلوده اش نسازد. عشق، جمع اعداد و ارقام نیست تا بتوان آن را به آزمایش گذاشت، باز آنها را زیر هم نوشت و باز آنها را جمع کرد…
از کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم اثر نادر ابراهیمی»

بایگانی