Search
Close this search box.

بهانه ای عشق! همه بهانه

بهانه
ای عشق! همه بهانه از تست / من خامشم این ترانه از تست
خودت هم می‌دونی که اینا همه‌اش بهانه‌گیری‌های عاشقه!
من انده خویش را ندانم / این گریه بی‌بهانه از تست

بایگانی