Search
Close this search box.

یک سؤال

ظاهراً بعضی جاها در ایران ملکوت (یعنی وبلاگ بنده) را فیلتر کرده‌اند. کسانی که این وبلاگ را می‌خوانند (یعنی می‌‌توانند بدون فیلتر شکن بخوانند)، می‌شود لطفاً پیام بگذارند که از چه شهری و با چه آی‌اس‌پی‌ای می‌توانند این‌جا را بخوانند؟ ظاهراً یکی، احتمالاً در مشهد، هوس کرده است ملکوت را فیلتر کند، لابد به خاطر این‌که خیال برش داشته این‌جا خیلی ضد دین است! از  آن‌ها که گذارشان از ایران به این‌جا می‌افتد، ممنون می‌شوم اگر یادداشت بگذارند و بنویسد از کجا وصل می‌شوند. همچنین آن‌ها که با فیلترشکن این‌جا را می‌خوانند،‌ می‌شود بگویند کدام آی‌اس‌پی این‌جا را فیلتر کرده است؟  پیشاپیش ممنون.

بایگانی