Search
Close this search box.

آخر الزمان اروپا

در راستای ظهور منویات حضرت مهدی (مقصود مهدی زمانه، همان مهدی سیبستانی است) گفتیم ما هم در ادامه‌ی سفرنوشت سوئدیه، شرح آخر الزمان اروپا را بدهیم. همه جای اروپا به هم ریخته است. در لندن توفان آمده است و آدم کشته. برلین هم ایضا. این‌جا هم که دوباره توفان آمده است. دارند صدا می‌زنند برویم. مثل این‌که ظهور در کار نیست! برویم سوار شویم. برگشتم، بیشتر از آخرالزمان می‌نویسم که سخت باب طبع مهدی است. در تمام عمرم در یک روز این‌قدر وبلاگ ننوشته بودم!

بایگانی