Search
Close this search box.

زمستان در مادرید

چند روزی است دارم رمانی را می‌خوانم با عنوان زمستان در مادرید. داستانی است در فضای جنگ داخلی اسپانیا در زمان جنگ جهانی دوم. در این شش ماه گذشته هیچ کدام از داستان‌هایی که خوانده بودم (که غالباً هم انگلیسی بودند)‌ این اندازه مشغول‌ام نکرده بود. کتاب جان‌دار و پر کششی است. اگر نخوانده‌اید، بخرید و بخوانیدش. این چند روز هر کاری را کنار گذاشته‌ام تا همین را بخوانم. هنوز دو سه رمان دیگر به انگلیسی و فارسی (و ترجمه به فارسی) دارم که بخوانم. آن‌ها توی صف هستند هنوز.

بایگانی