Search
Close this search box.

خو گیر از حلم خدا

گفتم مگر می‌شود این خطاها را ببینم و دم فرو بندم؟ نباید این‌ها را رسوا کرد؟ برای آگاه ساختن مردم هم که شده باید این‌ها را گفت. لبخند زد و گفت:
«چون خدا خواهد که پرده‌ی کس درد
میل‌اش اندر طعنه‌ی پاکان برد
چون خدا خواهد که پوشد عیبِ کس
کم زند در عیب معیوبان نفس»
تعادل‌ات را حفظ کن. یا از پاکان عیب‌جویی می‌کنی یا از معیوبان اما در هر دو ممکن است سقوط کنی و هرگز نتوانی برخیزی؛ سقوطی معنوی.

بایگانی