Search
Close this search box.

امان از این-تر-نت!

خیلى سخت است آدم در کشورى باشد که نتواند با کامپیوترش فارسى تایپ کند. الآن مونیخ (اصلاح شد) هستم و دارم به زور و زحمت از کامپیوتر هتل اینها را می نویسم. دیدم مهدى خبر پخش آزمایشى رادیو زمانه را داده است. مبارک است. وقتى برگشتم باید حرفى بنویسم.

بایگانی