Search
Close this search box.

یک توضیح

صاحب سیبستان اشاره کرد که خوب است از مطالب دیگری هم که درباره‌ی شصت سالگی دکتر سروش نوشته می‌شود استفاده کنیم. در صفحه‌ی «نامه‌ی سروش» مطالبی را می‌گذارم که دوستان مشخصاً برای این صفحه نگاشته باشند. لذا، مطالب دیگری را که در جاهای دیگری منتشر می‌شود، در «ضیافت‌خانه» آورده‌ام، تحت عنوان «نکوداشت دکتر سروش». اگر چیزی در آن صفحه از قلم افتاده باشد، یادآوری کنید تا اضافه کنم. به هر تقدیر، مطالب «نامه‌ی سروش» را اختصاص داده‌ام به مطالبی که دوستان اهل قلم مشخصاً وعده داده‌اند برای این صفحه می‌نویسند (البته به استثنای مطلب مهدی خلجی که توضیح دادم چرا در آن‌جا آورده شده است).

بایگانی