Search
Close this search box.

بار دیگر وبلاگستان فارسی

متن کامل نقدی را که بر کتاب «ما ایرانیم» نسرین علوی نوشته بودم، در «ضیافت‌خانه‌»ی ملکوت آورده‌ام، به همراه لینک‌های مربوطی که طبیعتاً در صفحات بی‌بی‌سی نمی‌توانند ظاهر شوند (اصولاً متن خبری بی‌بی‌سی هایپرلینک بردار نیست). کسانی که با مراجعه به هیچ کدام از صفحات اصلی بی‌بی‌سی عنوان مطلب را در هیچ کجای صفحات نمی‌بینند، می‌توانند برای خواندن مطلب مستقیماً به ضیافت‌خانه هم مراجعه کنند. لینک‌ مطلب البته در ملکوت و ضیافت‌خانه آمده است.

باری، به جز این نقد مختصر و فشرده که به دلایل محدودیت‌های انتشار رسانه‌ای، بسیاری از ابعاد کتاب را بررسی نکرده است، به زودی نقد مفصل‌تری از کتاب خواهم نوشت و در ملکوت خواهم آورد. البته در این میان از توضیحات نویسنده‌ی کتاب هم قطعاً استقبال می‌کنم و امیدوارم برای روشن‌ شدن ذهن خوانندگان اگر توضیحاتی دارند، در ذیل همین مطلب یا هر جای دیگری توضیحات مقتضی را منتشر کنند. به جز نقد مفصل‌تر فارسی، البته نقدی هم به انگلیسی بر این کتاب خواهم نوشت و در «ملکوت غربی» می‌آورم تا خوانندگان غربی هم حداقل دیدگاهی متفاوت از این کتاب داشته باشند و تنها به یادداشت‌های خوانندگانی که دسترسی مستقیم به وبلاگستان فارسی ندارند (از قبیل این مطلب در ایندیپندنت) بسنده نکنند و آن را تمامی تصویر این کتاب نپندارند.

همین الآن ای‌میلی از خانم علوی داشتم که مرقوم فرموده بودند: «به خاطر بعضی از نکات بسیار معتبری که مطرح کرده بودید، اکنون مقدمه‌ای بر چاپ جلد مقوایی کتاب اضافه خواهد شد». جای خوشوقتی است به هر تقدیر. در خاتمه این را باز هم اضافه می‌کنم که نقد من مطلقاً از ارزش کار خانم علوی نمی‌کاهد. به هر حال ایشان کار ارزشمندی کرده‌اند.

بایگانی