Search
Close this search box.

دلیل شکست

دل‌ام ز نازکی خود شکست در غم عشق
و گرنه از تو نیاید که دل شکن باشی
. . .
ز چاه غصه رهایی نباشدت هر چند
به حسن یوسف و تدبیر تهمتن باشی

بایگانی