Search
Close this search box.

هم‌نوا با ساز باران

صاحب یک سبد آواز نو دارد کار تازه‌اش را ضبط می‌کند. مفارقت از اینترنت و وبلاگ هم در این برهوت سرعت (!) دارد رسم و عادت می‌شود دیگر. امیر حسین سام خواننده را به خدا می‌رساند تا یک خط از تصنیف را بخواند. خدا روزی هیچ تنابنده‌ای مکناد آهنگساز سخت‌گیر را! (دور از گوش و چشم آهنگسازان). دست به نقد، داشته باشید تصویر امیر حسین سام و سینا جهان آبادی را در میانه‌ی کار ضبط تصنیف‌ها در استودیو صحرای آقای میناچی تا در مجالی فراخ‌تر به شرح روزگار شتابنده‌ی تهران برسم.
صاحب ملکوت، امیر حسین سام و سینا جهان آبادی به ترتیب از راست
این تصویر نقدِ نقد است. شاید نیم ساعت پیش ثبت شده است!

بایگانی