Search
Close this search box.

تعلیق موقت ملکوت

از دیروز میزبان ملکوت (هوستینگ مترز) در حال تغییر دادن سرور سایت بوده که تا امروز طول کشیده است. در نتیجه اگر در چهل و هشت ساعت گذشته ملکوت را ندیده‌اید اتفاق خاصی نیفتاده است. فقط نقل مکان سایت و اندکی ریزه‌کاری‌های فنی این تعلیق را به وجود آورده است. خوشبختانه الآن ملکوت سر و حال و قبراق است و بدون هیچ مشکلی کار می‌کند. تصور می‌کنم وبلاگ حسین درخشان نیز دچار مشکل مشابهی شده است.

بایگانی