تعلیق موقت ملکوت

از دیروز میزبان ملکوت (هوستینگ مترز) در حال تغییر دادن سرور سایت بوده که تا امروز طول کشیده است. در نتیجه اگر در چهل و هشت ساعت گذشته ملکوت را ندیده‌اید اتفاق خاصی نیفتاده است. فقط نقل مکان سایت و اندکی ریزه‌کاری‌های فنی این تعلیق را به وجود آورده است. خوشبختانه الآن ملکوت سر و حال و قبراق است و بدون هیچ مشکلی کار می‌کند. تصور می‌کنم وبلاگ حسین درخشان نیز دچار مشکل مشابهی شده است.

بایگانی