Search
Close this search box.

حسرت

. . .
تمام روز در این آرزو بخواهد رفت
و دل به انتظار تو این‌جا تمام خواهد شد
تو آمدی و نجستی ز من نشان ای داد
نه روز، جمله‌ی عمرم حرام خواهد شد
. . .

بایگانی