Search
Close this search box.

شله زرد

هوا گرم است. از آسمان آتش می‌بارد انگار. می‌گوید: «من می‌خوام شله زرد بخورم». سرم را بر می‌گردانم می‌بینم از توی یخچال «گوجه‌سبز»هایی را که از ایران آورده‌ام دارد زیر آب می‌شوید که بخورد!
بایگانی