Search
Close this search box.

قتل بی‌نظیر

بی‌نظیر بوتو امروز به قتل رسید. شنیدن‌اش ساده است، اما پیامدهای‌اش سخت. بوتو قربانی افراطی‌گری به ظاهر مسلمانان شد. اصلاً چه می‌گویم؟ چرا به ظاهر؟ مسلمانان کشتندش. اگر مسلمانی این است، من مسلمان نیستم. هنوز همه‌ی جزییات ماجرا روشن نیست. ولی هر چه هست بسیار تلخ است و تکان‌دهنده. مواضع بوتو هر چه بود چند نکته بسیار روشن بود: بوتو زنی مسلمان بود که اندیشه‌های نوگرایانه داشت. هنوز گیجم و نمی‌دانم چه باید بنویسم. بی‌بی‌سی فارسی و انگلیسی، هر دو تیتر بزرگ زده‌اند و نوار صفحه‌ی اول‌شان پاک عوض شده است. اتفاق بسیار بزرگ و عجیبی افتاده است. احتمال سوء قصد به مشرف و قتل او را می‌دادم، اما این یکی غیر منتظره بود هر چند یک بار دیگر هم به بوتو سوء قصد شده بود.

پ. ن. فکر می‌کنید این‌که بوتو در دوران نخست‌وزیری‌اش از طالبان حمایت کرده بود چه تفاوتی در ماجرا می‌گذارد؟ پاسخ به این پرسش بدون فهم روابط پیچیده‌ی نظامیان و سیاست‌مداران و در واقع تسلط و سیطره‌ی نظامیان بر تمام شئون زندگی پاکستانی‌ها ممکن نیست. حتی این‌که بوتو زمانی از طالبان حمایت کرده باشد و امروز به اقدامات تروریستی آن‌ها معترض بوده باشد، توجیه کننده‌ی جنایت و قتل نیست.

بایگانی