Search
Close this search box.

رژه‌ی سلطنتی روز!

مجاورت با کاخ ملکه‌ی بریتانیا این مزایا را دارد که گاهی اوقات شاهد عبور مارش‌زنانِ گارد از روبروی محل کارت باشی. از هر که پرسیدم نفهمیدم این‌ها کی هستند. یکی می‌گفت این‌ها گارد کلداستریم هستند. و سه چهار تا اسم دیگر از این گاردهای تاریخی خاندان سلطنتی بریتانیا را ردیف کرد. ولی این‌ها که در ویدیوی زیر می‌بینید لباس خاکستری به تن دارند. چند ماه پیش، همین‌ها به اضافه‌ی سواره نظامی سرخ‌پوش از این جلو رد می‌شدند. برای ما که هیچ نمی‌فهمیم معنای این‌ها را چیز عجیب و جالبی است و فقط نظم و ترتیب و مارش‌شان جالب است. شما هم ببینید اگر کسی فهمید که این‌ها که هستند و کارشان چی‌ست، همین‌ جا نظر بدهد لطفاً. فیلم هم معلوم است که داغ داغ است. نیم ساعت نشده است این‌ها از این‌جا رد شده‌اند.

 

بایگانی