Search
Close this search box.

به نظر می‌رسد که . . .

این سوتی‌ها رسانه‌چی‌ها سوژه‌های با مزه‌ای هستند. امروز در همان بند اول خبر بی‌بی‌سی مربوط به سفر احمدی‌نژاد به بولیوی این عبارات آمده است: «به نظر می رسد آقای احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران باشد که به بولیوی سفر می کند، هرچند مدت اقامت او در این کشور بیش از چند ساعت نخواهد بود». اول باورم نشد خبر با این عبارات آغاز شده، ولی بعد هر چه بیشتر خواندم بیشتر خنده‌ام گرفت. آخر به نظر می‌رسد یعنی چه؟ یعنی بررسی این‌که احمدی‌نژاد چندمین رییس‌ جمهور ایران است که به بولیوی سفر کرده است این قدر برای یک خبرنگار بی‌بی‌سی سخت است که باید حدس بزند و بگوید «به نظر می‌رسد»؟! خلاصه دسته‌گلی حسابی بود و ساعاتی ما را خنداند. امیدوارم یکی در بی‌بی‌سی این‌ها را بخواند و این خطای مضحک را اصلاح کند و هم‌چنین امیدوارم سر لج‌بازی نیفتند و همین‌جور نگه ندارندش که روی مردم را کم کنند.

بایگانی