Search
Close this search box.

چه خبر؟

ارزانی، فراوانی، نعمت، آسایش، رفاه، نداشتن ترس، نبودن تحقیر، وفورِ امنیت و امیدِ بی‌اندازه؛ هیچ دشمنی هم تا به حال هیچ صدمه‌ای نتوانسته به ما بزند. از خدا چه می‌خواهیم دیگر؟

پ. ن. این‌ها قاعده است؛ هر استثنایی هم اگر احیاناً، دور از جان، زبان‌ام لال، پیدا کردید (که اصلاً محال است پیدا کنید)، حتما «قول صاحب غرضان‌ است» و وسوسه بیماردلان و توطئه‌ی دشمنان و ریزش نیروهای سابقاً وفادار و امروز گمراه و از این جور حرف‌ها دیگر!

بایگانی