۲

آه که من دوش چه سان بوده‌ام

رشک برم کاش قبا بودمی / چون که در آغوش قبا بوده‌ای
زهره ندارم که بگویم تو را / بی منِ بیچاره کجا بوده‌ای
این کارِ جانِ جهان شجریان باعث آشنایی نزدیک من و مشکاتیان شد. زمانی که این را گوش می‌دادم هنوز شاگردِ مدرسه بودم. گمان هم نمی‌کردم که روزی من و پرویز کنار هم نشسته باشیم و از عادی‌ترین مسایل زندگی سخن بگوییم. اینکه چه شد و چه سخن‌ها رفت، حکایت دیگری است. باری سال‌هایی که رفت و گذشت مرا با لایه‌ی درون و برونِ پاره‌ای از هنرمندان وطن عمیقاً آشنا کرد! این ساختار را منصفانه باید دید. هم از درون و هم از برون و باید دانست که در این سال‌ها چه ستم و جفایی بر سر فرهنگ و هنرِ این دیار رفته است.

  1. مهدی گفت:

    برای امروز و هر روز ما همین یک سخن بس نازنین که انصاف در دیدن هم درون و هم برون است. برون دیدن پوست دیدن است و درون دیدن دایم هم غافل شدن از نقش و کارکرد و تاثیرات اجتماعی یک سخن یک اقدام یک نهاد. حال می دانی چرا نامه سروش مثلا همه برون دیده و کار خاتمی از درون ننگریسته است و یا چرا نمی توان به ایران اندیشید و به سنت درونی آن پشت کرد. … …

  2. دو خبر:
    نامه‌ی جمعی از بلاگرهای ایرانی به وزیر مخابرات؛
    روزنامه‌ی همشهری مردم را به رقصیدن دعوت کرد
    ؛ « به وبلاگ گذار به دموکراسی سر بزن»

|