۱

فقط برای نشانه

نشانه‌ی تاریخی که به اشتباه ثبت شده بود…

  1. مسافر گفت:

    قبل از خلق اینترنت 🙂

|