۳

پینگ‌های آزاررسان

این ماجرای پینگ‌های بی‌خود و بی‌جهت،‌ جدی شده است. یک نفر بیکار یا بیمار نشسته است و همین‌جوری از سر بخار معده صفحات ملکوت را پینگ می‌کند. این صفحه‌ی اصلی را تا مدتی بر می‌دارم تا خیال طرف راحت بشود. از این به بعد، از لینک‌های صفحه‌ی خودتان و آدرس‌های مستقیم وبلاگ‌ها، صفحات حلقه‌ی ملکوت را بخوانید تا آن بیکار برای‌اش کار آبرومند و نان و آب‌داری پیدا شود و دست از این مسخره‌بازی‌ها بر دارد!

گمان می‌کنم باید اهالی وبلاگ تدبیری جدی برای این ماجرای پینگ‌های بی‌حساب و کتاب بیندیشند. فکر نمی‌کنید خوب باشد با این بلاگ‌رولینگ مادر مرده تماسی بگیریم و این ماجرای مضحک را به آن‌ها بگوییم؟ کسی راهی می‌داند؟

پ.ن. مقصودم از صفحات حلقه‌ی ملکوت،‌ وبلاگ‌های مختلف است. کسی که پینگ می‌کند، آدرس وبلاگ‌ها را پینگ می‌کند، نه یک مطلب یا انتری خاص را.

 1. http://www.irna.com/?SAB=OK&LANG=PE&PART=_NEWS&TYPE=WE&id=13831212102323S12
  http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=163295
  http://baztab.com/news/22220.php
  http://www.magiran.com/article.asp?AID=1694
  http://www.sharghnewspaper.com/831218/html/media.htm#s196638 (در بخش خبر کوتاه، خبر دوم)
  می شود غیر از مسعود ده نمکی و رجب مزروعی با افراد دیگری هم مصاحبه کرد. افرادی که آنقدر در بورس نیستند که تیراژ یک نشریه را دو برابر کنند. البته نه یک واکسی و نه یک فروشنده ی دوره گرد!!
  و اینکه اگر وقتی داشتید و توانستید برای هموطنان خودتان هم فرصتی فراهم کنید، سری به این لینکهای بالا بزنید.

 2. Ramin گفت:

  I just entered “Trackback Spam” in google and got 1,740,000 hits for that! This has been going on for a long time…but I still don’t understnad why pinging an entry in a blog would make that blog look updated on the main page(if this is what’s been happening to you, Abbas and probably others).
  Send me an email and I’ll show you a good way to take care of the list of updated blogs and if you like it you can get rid of blogrolling for good.

 3. دوباره رامین گفت:

  نمی‌خواهم ملانقطی باشم ولی بیان درست منظور شما این‌ است:” یک نفر بلاگ‌رولینگ را با آدرس وبلاگ‌های
  ملکوت پینگ می‌کند.”
  نه این‌که صفحات ملکوت را پینگ می‌کند یا آدرس وبلاگ‌ها را پینگ می‌کند. دو غلط: هجده!
  We should smack the guy and BlogRolling, I guess! Here’s what BlogRolling says about the manual ping:
  “We will check to see if your site has been updated in the last 5 minutes. If it is you will be added to the change list and if not we’ll have to smack you. Just kidding. It just won’t do anything.”
  http://blogrolling.com/ping.phtml

|