۲

نامدگان و رفتگان

این هم تصنیفی است در سه‌گاه روی شعر سایه. اجرای گروه شیدا. آهنگ از محمدرضا لطفی. من سخت شیفته‌ی این بیت غزل بودم:
پیش تو جامه در برم نعره زند که بر درم
آمدمت که بنگرم، گریه نمی‌دهد امان

  1. سلام
    این اذانستان کار هم می کند؟
    ****
    معلوم است. من مشکلی ندارم این‌جا. هر دو اذانستان قدیم و جدید کار می‌کنند بدون هیچ مشکلی.

  2. محمد گفت:

    خواننده تصنیف هم که نیاز به معرفی ندارد. استاد آواز ایران…

|