۱

پر کن پياله را…

اين آواز ماهور را شجريان روی شعر فريدون مشيری خوانده است با آهنگسازی فريدون شهبازيان. گوينده‌ی برنامه هم البته سنگ تمام می‌گذارد در خواندن شعر. گوش بدهيد و محظوظ شويد.

  1. Anonymous says:

    I have a selection of shajarian on cassette , defiantly this is one the ones on top …
    Listening to this took me 30years back … thank you for posting this …
    I wish I know how I can get this on CD or MP3
    Great work ,..

|