۱

آب بستن به معنا – پوزيتيويسم تنبل‌ها

جملات تکان‌دهنده‌ای است:
«…هيچ کاری آسان‌تر از اين نيست که اين‌گونه نقاب از مشکلی برداری که آن را «بی‌معنا» يا «شبه‌مشکل» معرفی کنی. تنها کاری که بايد انجام داد اين است که به معنای سهولت‌طلبانه و تنگ‌نظرانه‌ای از «معنا» بچسبی و ديری نخواهد گذاشت که در قبال هر مسأله و مشکلی که تو را به زحمت می‌اندازد،‌ بگويی که نمی‌توانی هيچ معنايی برای آن بيابی. علاوه بر اين، اگر هيچ مشکل و مسأله‌ای را جز مشکلات علوم طبيعی معنادار ندانی، هر بحثی درباره‌ی مفهوم «معنا» پاک بی‌معنا خواهد بود. اعتقاد جزم‌انديشانه به معنا، اگر به کرسی بنشيند، ديگر تا ابد از صحنه‌ی نبرد دور خواهد شد. ديگر هرگز نمی‌توان به آن حمله برد. در اين صورت (چنان‌که خود ويتنگشتاين گفته است)،‌ اين اعتقاد جزمی «هجوم‌ناپذیر و قطعی» خواهد شد.»
(کارل پوپر، منطق اکتشاف علمی، صص ۲۹-۳۰)

پ. ن. ترجمه‌ی خودم از متن انگلیسی کتاب است؛ فکر می‌کنم اين کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.

  1. مهرناز says:

    خیلی جالب بود. مخصوصا که من در همین نوشته های اخیرم “جزم اندیشانه” علمی را که نتواند انسان را به خود نزدیک کند “بی معنا” خوانده بودم. جالبتر اینکه فهمیده بودم که اینجوری و به این کلی حرف زدن اشتباه هست. فکر کنم هم تنبلی و هم اینکه انتظار داشتم خواننده هایی مثل شما(که مطمئنم بعد از خواندن نوشته من تصمیم به این نوشته گرفته اید)؛ محبت کنند و برایم نظر بگذارند و من را به چالش بکشند.
    مطمثن باشید که من از به چالش کشیده شدن ناراحت که هیچ بلکه لذت می برم. اگر امکان دارد دفعه بعد در همان وبلاگم جواب من را بدهید!
    حالا یه وقت نتیجه نگیرین که من چقدر از خود متشکرم ها. اما برام خیلی جالب بود که حالا یا تصادفی و یا حقیقتا جواب نوشته ام را اینجا دیدم.

|