۵

باز هم از دانيال

دانيال به گردن حلقه‌ی ملکوت زياد حق دارد. انواع و اقسام کارهايی که برای اين مجموعه و برای من کرده است شمردنی نيست. باری اين همه لطفِ او برای من مايه‌ی دردسر شده است. تا لوگوی صفحه‌ی يکی درست می‌شود، يک نفرِ ديگر زبان به شکايت باز می‌کند که چرا لوگویِ من نشد؟ شما را به خدا احوال قبله‌ی عالم را درک کنيد و معضلاتِ دانيال را! مگر کارخانه‌ی ماست بندی است آخر؟! اين همه تعجيل يعنی چه؟ صبر کنيد. بگذاريد اين ميوه‌ها برسند. غرغر هم نکنيد. به جای اخم کردن برويد در صفحه‌تان مطلب بنويسيد. قبله‌ی عالم از فردا اسيرِ دانشگاه است. آن قدر وقت ندارد که به همه‌ی امور ارض مقدسه رسيدگی کند. ناسلامتی درگاهِ ما کلی خدم و حشم دارد و يک مويز است و هزار تا قلندر! نمی‌دانم اين وليعهد ما دارد چه کار می‌کند. تازه ديروز از نظربازی‌های ايتاليا برگشته و هنوز در حال و هوای قر و غمزه‌ی مادر ترزا دارد سير می‌کنند. وليعهد جان! بيا بيرون! بيا به عالمِ خودمان! تمام شد آن سفر! بيدار شو. مملکت ملکوت از دست رفت! محروسه معظمه شد محبوسه مزلزله! مسئوليت‌های ولايتعهدی را از ياد بردی به همين زودی؟ فکری بکن تو را به خدا! فقط سيگار نکش!

 1. سپيده آريان says:

  می بينم که در خفا به من تيکه می اندازی شما…..اينهمه صوتی به سرم غر زدی کافی نبود؟ باشه چشم…..هر چه شما امر بفرمايد…..اگر دلمان خواست عمل می کنيم.

 2. وليعهد says:

  هوا را تيره و تار می بينم
  قبله ی عالم را برزخ.
  اگر قبله ی عالم زياد جوش نزند امورات ملکوتی به فضل خودش و با سليقه ی دانيال و مديريت در بحران وليعهد، که خود حکايتی دارد شيرين، حل و فصل خواهد شد. قبله ی عالم به سلامت، جيغ چرا می فرمايند؟ اين بچه ها دل نازک اند بخدا! پس آن رأفت و صلابت ملکوتی کجا رفت؟ نمی شود که!
  سه روز سفر کرديم همه چيز دارد کن فيکون می شود. مملکت داری و قبله ی عالم شدن هزينه دارد، حضرت عشق! بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی، و ما که وليعهديم در تقديرمان سفر بسيار آمده. راستش دوست داريم. و ما در سفر است که حال مان خوب می شود.
  ما رنج سفر را به جان می خريم که قبله ی عالم قرص بر صندلی گردونش بنشيند و فرمانروايی کند.
  جسارت شد – وليعهد

 3. sepideh says:

  injaneb az haminja elammikonam ke
  hamechiz amno aman ast,faghat ozae zamane 10 be 1 be nafe valiahde gerami wa bozorg war ast.hich ghasdi nadashtam haaaa,faghat goftam ke bedanid,mahze etela………….duduru du du du,valiahd……ghebleye alam be salamat …..vali bazam duduru dudud udu VALIAHD

 4. vahid says:

  چرا اخيرا انقدر كم مينويسي؟ اوضاع رو براهه؟ خودت خوبي؟

 5. مخمور says:

  بعد از ماهها اومديم اينجا چشممون روشن شد !

|