۲

رنگِ سخن، روحِ سکوت

مسيحا امروز به من می‌گفت چرا چيزی ننوشته‌ام. جدای اينکه اين روزها شديداً گرفتار درس و مشق و تکليف و مقاله‌ام، بعضی اوقات سکوت هم خوب است. روزگارم بد نيست. شکرخدا که «بر وفقِ آرزوست همه کار و بار دوست» و . . . کار و بارِ ما هم همه کار بار دوست است. اما برای سخن:
من ز شيرينی نشستم رو ترش
من ز بسياری گفتارم خمش

  1. الهي هر جا هستيد خوش باشيد و پايدار…

  2. ali says:

    سلام دوست خوبم….سكوت خيلي زيباست وشايد سرشار از ناگفتنيها…..اماهمه جاسگوت كردن جايز نيست..

|