۲

از جمهوری‌خواهان تا دموکرات‌ها: لينک بدون تفسير!

Print Friendly, PDF & Email
شکست اخیر جمهوری‌خواهان در انتخابات ميان‌دوره‌ای سنای آمريکا، شايد علی الظاهر چیز غير منتظره‌ای نباشد. اما بدون ترديد پيامدهای منطقه‌ای و جهانی گسترده‌ای خواهد داشت. بی‌گمان، برای فهم بسياری از اتفاقات سياسی ايالات متحده، بايد مبناهای تئوريک احزاب مختلف را به دقت بررسی کرد.
 
می‌خواستم مطلب مفصلی بنويسم درباره‌ی پيشينه‌ی تئوريک احزاب سياسی در آمريکا که هر بار که نوشتم چيز خوبی از آب در نيامد. ديگر حال و حوصله‌اش هم نيست. عجالتاً همين لينک‌ها را بخوانيد (به زبان انگليسی):

۱. شش اصل رئاليسم سياسی
۲. حزب دموکرات (ويکی‌پيديا)
۳. نومحافظه‌کاری (ويکی پيديا)
۴. ليبراليسم (ويکی‌پيديا)
۵. رئاليسم سياسی (ويکی‌پيديا)

 1. عليرضا says:

  الانتظار اشد من الموت

 2. Dr Veisi says:

  Dear Darioush
  Many thanks for your lovely blog which I have been reading for the past 6 month although I have been lazy of leaving comments. I just wanted to let you know that recently following openning your blog an Ad is comming up which at times contains pictures and information regarding a friend finding company. If this is done by you is fair enough but if not please have a look at it as I am concerned that it might be misused by enemies!
  ~
  This has nothing do with me. It is the counter problem. I will look at it when I am back in London. You may also tr not using firefox if you are using firefox at all.

|