۱

غرامت

درویش! مکن ناله ز شمشیر احبا
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت!
  1. ارغوان گفت:

    بسیار زیبا بود!
    .:: سودای محال ::.
    در نیوشای خرد.

|