۲

کنسرت مشکاتيان، سايه و …

امروز توانستم بعد از مدتی نسبتاً طولانی دوباره سايه را ببينم. و خوب البته سايه همان سايه‌ای است که هميشه وصف‌اش را گفته‌ام: مهربان، صمیمی، بی‌ريا و نازنين با حضوری گرم و آموزنده و بی‌تکلف. وقتی شد حکايت بعضی درد دل‌ها را که گفتنی باشد می‌نويسم و شايد عکسی هم گذاشتم. سایه امروز خبر داد که مشکاتيان کنسرت دارد و من گمان می‌کردم که يک ماه دیگر کنسرت قرار است برگزار شود. می‌خواهم امشب را بروم کنسرت مشکاتيان. هنوز نمی‌دانم اصلاً کنسرت کجا برگزار می‌شود. بليط هم ندارم اما اين يکی مشکلی نيست. مشکل بزرگ‌تر همان ندانستن محل برگزاری کنسرت است! سردردم را به ضرب مسکن ساکت کرده‌ام و آمده‌ام خانه چند ساعتی بخوابم که خودم را وسط کارها نفله نکنم. خدا به دادم برسد و من هم به کنسرت!

 1. محمد ! says:

  تصادف جالبی شده؛ من برای امشب بلیت خریده ام. الان توی سایت دانشکده ام.آمدم اینجا از طربستان موسیقی گوش کنم که مثلا حس بگیرم.
  کنسرت ساعت ۸ امشب – در سالن وزارت کشور برگزار می شود.
  بلیت حداقل تا امروز صبح در خانه موسیقی و مرکز ققنوس موجود بوده.
  شماره خانه موسیقی: ۶۶۹۱۷۷۱۱

 2. رسیدی؟… نرسیدی؟… رسیده شدی!
  ***
  رسيدم عزيز، ممنون.

|