هوا بس ناجوانمردانه سرد است!

دو روزی هست که انگار دارم همه‌ی آلمان را می‌گردم! ديروز که رسيدم به فرانکفورت هوا رو به سردی می‌رفت. سخنرانی شب که تمام شد، به منزل ميزبان‌ام در دارمشتات رفتم و تا صبح از سرما لرزيدم! اما شب خوشی بود با «گپ»های فراوانی از افغانستان، از هزاره‌جات و از پشتون‌ها. شنيدن تجربه‌های افغان‌ها از نزدیک و از درون تجربه‌ای شگفت‌انگيز است.

امروز صبح که ميزبان ديشب‌ام رانندگی می‌کرد از دارمشتات، ويسبادن و فرانکفورت عبور کرديم (حتماً از همين‌ جاها بود ديگر؛ من که راننده نبودم!) از ميانه‌ی کلن عبور کرديم تا اسن. نزديکی‌های کلن خوابم برد و وقتی چشمان‌ام را باز کردم اسن بوديم. تمام راه باران آمد شديد و از ميانه‌ی مه و باران به اين‌جا رسيديم. سخنرانی امشب هم تمام شد و من هنوز دارم از سرما می‌لرزم. خدا را شکر اين‌جا به يمن دختر نوزاد هادی، خانه گرم‌تر است! چنان گرفتار کار بودم که پاک يادم رفت از دار و درخت عکس بگيرم. شايد فردا مجالی شد تا قبل از اين‌که برگردم، از اين‌ها که ديده‌ام عکسی بگذارم. دو شب بسيار خوب داشتم، علی‌الخصوص امشب که مستمعمين‌ام همدل بودند و همزبان و گوينده را بر سر شوق آوردند و تا دير وقت شب رهايم نمی‌کردند.

قصه‌ی دل گفتن و حکايت معرفت نقل کردن، آن هم وقتی از حافظ و مولوی سخن می‌گويی و تجربه‌های درونی را بازگو می‌کنی، بسيار دلنشين و شيرين است، حتی برای گوينده. از صبح دارم اين بيت را همين‌طور بی هيچ دليلی برای خودم زمزمه می‌کنم:
بر زمينی که نشان کف پای تو بود
سال‌ها سجده‌ی صاحب‌نظران خواهد بود.

صاحب‌نظری بايد، اما. آرام آرام دارم گرم می‌شوم. باد و سرما و باران اما بيرون بيداد می‌کند. دخترک نوزاد ديگر غرق خواب است. پدرش سرش به درس و کتاب است و من فيل‌ام يادِ هندوستان وبلاگ کرده است اين آخر شب.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “هوا بس ناجوانمردانه سرد است!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *