شب قدر است و بارگاه ستاره باران!

تنها به اختصار و اشارت، آمديم همين نکته را مرقوم کنيم که درگاه نشينان بدانند که در ظلّ آسمانی سلطان و بر عرش ملکوتیِ بارگاه اختری ديگر افزوده شده است به نام «زخمه» که نويسنده‌اش به قملش معرف حضور مترددين درگاه خواهد بود. اين ستاره‌ی ملکوتی نوباوه است هنوز. وقتی راه بيفتد خودتان بهتر می‌بينيدش.


Posted

in

by

Tags: