برای آنکه می‌پرسد!

گفت:«احوالت چطور است؟»
گفتمش: «عالی است
مثل حال گل!
حال گل در چنگ چنگيز مغول!»
(از: قيصر امين پور – به نقل از ساغرِ ارغوان)


Posted

in

by

Tags: