دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بايدش!

حلقه‌ی ملکوتيان رو به رشد و بسط است. الآن با عباس معروفی صحبت می‌کردم که تازه سايتش را راه انداخته است با نام «خانه هنر و ادبيات هدايت». برای ساير همراهانِ ارضِ ملکوت به سفارش و هدايت صاحبِ خانه‌ی هدايت، وبلاگ‌های زير را به راه انداختيم که البته هنوز چيزی در آن ننوشته‌اند و چنان که بايد شسته و رفته نيست، اما کلنگ افتتاح آن‌ها بر زمين خورده است:
نگاهِ ندا
سلامی و کلامی
مهرگان
سپيده آريان
اين هم وبلاگ عباس: عباس معروفی، اگر شروع کند به نوشتن. مطلب اول را من برای امتحان نوشتم. عجله نکنيد برای ديدن اين‌ها. هنوز کار دارد تا راه بيفتند. ولی وبلاگشان درست شده است فعلاً.


Posted

in

by

Tags: