بتی لشکر شکن دارم

برای حضرت دوست، که بتِ لشکر شکنِ ماست، و اين ترانه پريسا (پير فرزانه) را خيلی دوست می‌دارد، موسيقی امروز همين ترانه‌ای است که پريسا در جشن هنر شيراز خواند و علی حاتمی از آن در سوته‌دلان استفاده کرد.


Posted

in

by

Tags: