ياد باد آنکه به اصلاحِ

ياد باد آنکه به اصلاحِ شما . . .
همونجور که يه بار ديگه هم گفتم، شعرای من همگی شديداً محتاج جراحی و نقدن. من همه رو يه جايی روی سايت گذاشتم، ولی فعلاً آنلاين نمی‌شن تا يه گزيده‌ای از اينا انتخاب بشه و اصلاح لازم روش انجام بشه. به هر تقدير شايد يه روزی همش آنلاين شد.


Posted

in

by

Tags: