فهم‌های کهنه‌ی کوته نظر مشکل

فهم‌های کهنه‌ی کوته نظر
مشکل بزرگ آدما روی کره‌ی زمين محدوديت و موانع فهمشونه. فکر نکنين اين فقط برای آدمای عامی صادقه. نخير. اتفاقاً خردمندان و اهل انديشه و آدمای عاشق هم دچار همين مشکلن. خيلی از روابط و مناسبت‌ها رو همين سوءبرداشت‌ها يا نقل‌قول‌های محرف يا نصفه‌نيمه به ويرانی می‌کشونه، مگر اينکه ماجرا ميون دو نفر ماجرای عشق باشه (اون هم عشقِ دوسويه، نه عشق يکجانبه که يکی فقط بسوزه و بسازه و اون طرف عين خيالش نباشه) که اون وقت وثوق و اعتماد تا حدی است که چنين گرد و غبارهايی هيچ‌وقت آينه‌ی اون مهر رو مکدّر نکنه.


Posted

in

by

Tags: