همه‌ی دنيا دست صهيونيستا نيس!

همه‌ی دنيا دست صهيونيستا نيس!
«اين ها که شب و روز در گوش مردم می خوانند که رسانه های جهان در اختيار صهيونيست هاست و نهادهای حقوق بشر در خدمت سرمايه داری است بيش تر برای آن است که من و شما را از رجوع به اين نهادها مانع شوند و اگر آن ها آمدند ما به تصور بی نتيجه بودن دادخواهی دفعشان کنيم و باورشان نکنيم. وگرنه اين سخنان از سر بی اطلاعی از کار نهادهای حقوق بشر و يا ضديت با امپرياليسم نيست.»
اين مطلب بهنود رو برای کسايی آوردم که واقعاْ فکر مي‌کنن دشمن اصلي ما بيرون مرزهای ما مستقره و اول بايد به حساب اونا رسيد. غلفت از اونايی که توی وطن دستشون تا مرفق به خون فرهنگ و انديشه آلوده است فقط دفع‌الوقته و فرصت دادن به آزادی ستيزی. باور نکنين. آزادگی يه روش فراگير و همه‌جانبه است نه يه شيوه‌ی مقطعي و بيرونی. آزادی‌خواهی و آزادگی بايد يه امر مستمر باشه.
برای ديدن يه نظر متفاوت کافيه فقط همون مقاله‌ی گاردين که لينکشو آوردم بخونين: قدرتِ اصول.


Posted

in

by

Tags: