فيلسوفان و زنان سعيد توی

فيلسوفان و زنان
سعيد توی وب‌سايتش (فلُّ سفه)، مطلب بسيار جالبی رو درباره‌ی زنان از نظر فلاسفه نوشته. هنوز مطلب رو کامل نخوندم. قبل از اينکه مطلب رو بذاره رو. سايت يه گفت‌وگوی کوتاهی با هم داشتيم. با اين حال مطلب تأمل برانگيزی است.


Posted

in

by

Tags: