Search
Close this search box.

اندک شرری هست هنوز؟

تازه جلسه‌ی جواب پس دادن به جان کین را تمام کرده‌ام. دو بخش از یک فصل طولانی را درس پس داده‌ام و باید تا ژانویه همین‌ها را صیقل بدهم به اضافه‌ی سایر بخش‌ها و فصل‌های ماضی و آتی. در راه که می‌آمدم دانشگاه، «قاصدک» را گوش می‌دادم. این بخشی است که با تصنیف «قاصدک» شروع می‌شود و به تصنیف «شب» ختم می‌شود. آغازش با شعر اخوان است. غزل آواز از سعدی است و شعر تصنیف بعدی از نیماست. آهنگساز و نوازنده‌ی سنتور هم پرویز مشکاتیان. قسمت ماهور را نگذاشته‌ام که آن هم برای خود حکایتی است و آوازی. به هر حال، شما هم بشنوید و حالی ببرید.

بایگانی