Search
Close this search box.

اسپید پرند

یک عضو دیگر به سلسله ی ملکوتیان افزوده شد. چنان که در نخستین یادداشت صفحه آورده‌ام،‌ کاتب اسپید از کیمبریج می‌نویسد اما اینک را در لندن است. بانگ و رنگ و آرایش صفحه‌اش هنوز احوال نخستین خود را دارد. همین روزها اگر مجال بیشتری حاصل شود و فرصتی درازتر پدید آید، دست به کار تحولاتی اساسی در صفحه‌آرایی و نظام صفحات خواهم شد. مشغولیت‌های فراوان و البته قلت دانش فنی باعث می‌شود که قالب کلی صفحات مانند هم باشد. اگر از اصحاب وبلاگیه‌ی کهکشان بزرگ وبلاگ‌نویسان فارسی کسی به مدد مجموعه بیاید سپاسگزار خواهم شد. باری عجالتاً غرض نوشتن است. آرایه‌های صوری را می‌گذاریم برای بعدتر.

بایگانی