Search
Close this search box.

شب قدر است و بارگاه ستاره باران!

تنها به اختصار و اشارت، آمدیم همین نکته را مرقوم کنیم که درگاه نشینان بدانند که در ظلّ آسمانی سلطان و بر عرش ملکوتیِ بارگاه اختری دیگر افزوده شده است به نام «زخمه» که نویسنده‌اش به قملش معرف حضور مترددین درگاه خواهد بود. این ستاره‌ی ملکوتی نوباوه است هنوز. وقتی راه بیفتد خودتان بهتر می‌بینیدش.

بایگانی