Search
Close this search box.

دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدش!

حلقه‌ی ملکوتیان رو به رشد و بسط است. الآن با عباس معروفی صحبت می‌کردم که تازه سایتش را راه انداخته است با نام «خانه هنر و ادبیات هدایت». برای سایر همراهانِ ارضِ ملکوت به سفارش و هدایت صاحبِ خانه‌ی هدایت، وبلاگ‌های زیر را به راه انداختیم که البته هنوز چیزی در آن ننوشته‌اند و چنان که باید شسته و رفته نیست، اما کلنگ افتتاح آن‌ها بر زمین خورده است:
نگاهِ ندا
سلامی و کلامی
مهرگان
سپیده آریان
این هم وبلاگ عباس: عباس معروفی، اگر شروع کند به نوشتن. مطلب اول را من برای امتحان نوشتم. عجله نکنید برای دیدن این‌ها. هنوز کار دارد تا راه بیفتند. ولی وبلاگشان درست شده است فعلاً.

بایگانی