سوزان زونتاگ امروز داشتم مجله

سوزان زونتاگ
امروز داشتم مجله آفتاب رو می‌دیدم، یه مقاله‌ای دیدم از همون نویسنده‌ی مطلب گاردین خانم زونتاگ به عنوان «میهن‌پرست باش و فکر نکن». مطلب جالبی است.
در ضمن اخیرترین مقاله (سخنرانی) دکتر سروش رو هم اونجا می‌تونین پیدا کنین با عنوان آزادی بیان.

بایگانی