Search
Close this search box.

سوزان زونتاگ امروز داشتم مجله

سوزان زونتاگ
امروز داشتم مجله آفتاب رو می‌دیدم، یه مقاله‌ای دیدم از همون نویسنده‌ی مطلب گاردین خانم زونتاگ به عنوان «میهن‌پرست باش و فکر نکن». مطلب جالبی است.
در ضمن اخیرترین مقاله (سخنرانی) دکتر سروش رو هم اونجا می‌تونین پیدا کنین با عنوان آزادی بیان.

بایگانی