Search
Close this search box.

فیلسوفان و زنان سعید توی

فیلسوفان و زنان
سعید توی وب‌سایتش (فلُّ سفه)، مطلب بسیار جالبی رو درباره‌ی زنان از نظر فلاسفه نوشته. هنوز مطلب رو کامل نخوندم. قبل از اینکه مطلب رو بذاره رو. سایت یه گفت‌وگوی کوتاهی با هم داشتیم. با این حال مطلب تأمل برانگیزی است.

بایگانی