Search
Close this search box.

رسیدن به خیر! از بس

رسیدن به خیر!
از بس دیروز حالم خراب بود یادم رفت بگم که بالاخره پسرِ امین و آزاده توی خاک شیطان بزرگ متولد شد. آریان از طرفِ خودش و بابا و مامانش گفته بود: «به خدا سلام!». این حضرت آقا قرار بود روز اول عید به دنیا بیاد مث باباش که ظاهراً مث اینکه از جنگ خوشش نیومده بود ماجرا را به تأخیر انداخته بود!! این حضرت آقا ۲۳ مارس به دنیا اومده که می‌شه سوم فروردین فکر کنم. باشد تا در تاریخ ثبت گردد!!!

بایگانی