Search
Close this search box.

پیش‌درآمد قبل از اینکه برم

پیش‌درآمد
قبل از اینکه برم پایین توی این کافه یه چیزی (مرگابه‌ای، زهرماری) زهرِ مار کنم، این چیزی رو که این شازده گفت نقل کنم. گفت: «عشقی که دوسویه نباشه، مث سرطانه! آدمو نابود می‌کنه!» چقدر راسته این حرف! شاید بعداًَ یه چیزایی در این مورد بگم. فعلاً تا بعد!

بایگانی