Search
Close this search box.

خورشیدِ قدح

تقویم‌اش را داشت ورق می‌زد. گفت: «امروز شنبه، یکم شعبان است.» گفتم: «خوب، می‌دانم. اما چه ربطی به ما دارد؟» با خودم فکر کردم تنها نکته‌ای از ماه شعبان که به من ربط مستقیم دارد، روز تولدم است که به ماه قمری می‌شود پانزده شعبان! اما چیزی که گفت این بود:
«ماه شعبان منه از دست قدح، کاین خورشید
از نظر تا شبِ عید رمضان خواهد شد!»
حال این کدامین قدح است که به گفته‌ی او باید در این یک ماه از دست فروننهاد؟ اگر قدح، قدح باده‌ی معنویات است، اتفاقاً در ماه رمضان ذوق و حلاوت‌اش بیشتر است. نیست؟ پس کدام باده را می‌توان در ماه شعبان نوشید که فرصت‌اش از دست نرود؟

بایگانی