۲

خروج از محاق

حلقه‌ی ملکوت از آنچه که می‌نماید وسیع‌تر است. گروهی از ساکنان بارگاه مقدسه هنوز ظهور اختیار نکرده‌اند. باری چندان که اقتضای حکمت است، شماری از پرده‌نشینانِ محروسه‌ی معظمه را به بازار کشیده‌ایم. آنها که هنوز به دلایلی کوسِ وجود بر بامِ عرش نزده‌اند، به ارادت و اشارت همایونی و اقتضایِ زمان ظاهر خواهند شد. از این میان دو میهمان جدید داریم: یکی گردونِ ادبی عباس معروفی است. دیگری وبلاگ «از دور بر آتش» است که رضا علامه‌زاده می‌نویسد. آنها که گلسرخی را می‌شناسند، حتما با نام رضا علامه‌زاده هم آشنا هستند.

 1. مهدی گفت:

  آقا دست مریزاد! حالا دیگه این حلقه داره تبدیل میشه به جبهه! ولی چه باک. بلکم مقدمه ای بر نوعی همگرایی روشنفکران سابق و لاحق و فعال و نیمه فعال و فعال بعد از این بوده باشد. از این اقبال نمی توانم خرسند نباشم که به بارگاه ملکوتی روی نموده است. چشم حسودان کور باد! قوت قبله عالم هم بسیار در تمشیت امور مملکتی. آقارضا علامه زاده هم خوش آمدند. پیشنهاد می نمایم که در فکر یک کنگره باشید که در آن همه اعضای بارگاه فخیمه جمع آیند اگر چه سالی یک بار. فوایدش بسیار می باشد.
  زیاده عرضی نیست.
  عزت زیاد
  مهدی سیب شناسان

 2. نکته گفت:

  قبله عالم به سلامت باد که بارگاه همایونی در رونقی روزافزون است.
  راستی را که ملکوت، هر چه بر ساکنانش افزوده می شود، خوشتر می شود. و البته صاحب ملکوت در این میان مشغول تر!

|