۲

خروج از محاق

حلقه‌ی ملکوت از آنچه که می‌نمايد وسيع‌تر است. گروهی از ساکنان بارگاه مقدسه هنوز ظهور اختيار نکرده‌اند. باری چندان که اقتضای حکمت است، شماری از پرده‌نشينانِ محروسه‌ی معظمه را به بازار کشيده‌ايم. آنها که هنوز به دلايلی کوسِ وجود بر بامِ عرش نزده‌اند، به ارادت و اشارت همايونی و اقتضایِ زمان ظاهر خواهند شد. از اين ميان دو ميهمان جديد داريم: يکی گردونِ ادبی عباس معروفی است. ديگری وبلاگ «از دور بر آتش» است که رضا علامه‌زاده می‌نويسد. آنها که گلسرخی را می‌شناسند، حتما با نام رضا علامه‌زاده هم آشنا هستند.

 1. مهدی says:

  آقا دست مريزاد! حالا ديگه اين حلقه داره تبديل ميشه به جبهه! ولی چه باک. بلکم مقدمه ای بر نوعی همگرايی روشنفکران سابق و لاحق و فعال و نيمه فعال و فعال بعد از اين بوده باشد. از اين اقبال نمی توانم خرسند نباشم که به بارگاه ملکوتی روی نموده است. چشم حسودان کور باد! قوت قبله عالم هم بسيار در تمشيت امور مملکتی. آقارضا علامه زاده هم خوش آمدند. پيشنهاد می نمايم که در فکر يک کنگره باشيد که در آن همه اعضای بارگاه فخيمه جمع آيند اگر چه سالی يک بار. فوايدش بسيار می باشد.
  زياده عرضی نيست.
  عزت زياد
  مهدی سيب شناسان

 2. نکته says:

  قبله عالم به سلامت باد که بارگاه همايونی در رونقی روزافزون است.
  راستی را که ملکوت، هر چه بر ساکنانش افزوده می شود، خوشتر می شود. و البته صاحب ملکوت در اين ميان مشغول تر!

|