Search
Close this search box.

مرداد ۶, ۱۳۸۲

که مگر در تو رسد

دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد آخر: گلِ گلدونِ من شکسته در باد .

مجمع‌الجزایر وبلاگیه

صبح روزگارانِ تارِ ما بس دیر مانده است و در این ظلمات که امید کورسویی هم در این تباهی‌ها نمی‌رود، روزگاری دلِ دیوانه را به

فیلسوفان مسلمان در روزگارِ ما

در پیِ مطلبی که مدتی پیش برای سخنان خسرو ناقد در خصوص سید حسین نصر نگاشته بودم، ناقد در صفحه‌اش در بخش نامه‌ها مطلب را